Page 2

Tine_LEAN_210x210.indd

«Jeg har med meg tankesettet, enten jeg er på traktoren eller i fjøset». – Lean-koordinatoren utfordrer deg til å tenke etter hvorfor du utfører arbeidet slik eller slik. Da er det lettere å finne forbedringsområder. Einar Kiserud fra Spydeberg i Østfold setter nå traktoren klar med to rundballer til neste fôring. «Da sparer jeg en tur inn og ut av traktoren. Lean er det beste opplegget jeg har deltatt i, på lang tid. Vi snakker ofte Lean både inne i huset og ute i fjøset», sier Kiserud. «Det hjelper til å bedre strukturen i den daglige drifta». Han nøler heller ikke med å anbefale Lean til andre gårdbrukere. Praktiske verktøy Lean har gode verktøy til planlegging og styring av drifta. • Det som er viktig bør gjøres synlig. Tavler er nyttige både i kommunikasjon, og til å følge opp fokusområder. De hjelper deg til å lede både deg selv og ansatte. Einar Kiserud med rundballer klar til fôrblanding. 2 • Verdistrømsanalyse er en praktisk måte å løse problemer på. Du kan prioritere tiltaka etter forventet effekt og innsats. • 5S er et system som hjelper til med å holde orden. Unødvendig rot skal kastes eller flyttes bort. Det du bruker skal være tydelig merket, slik at det er lettere å holde orden. • Standardisert arbeidsbeskriving (SOP) er med å sikre at alle involverte utfører arbeidet på samme måte. Det gir mindre variasjon og bedrer resultatet. • Planlagt vedlikehold er mindre ressurskrevende enn stadig brannslokking. Tydelige skjema hjelper deg på vei. Praktiske verktøy gjør det lett å gjennomføre endringer i drifta og følge opp endringene over tid. Les mer om verktøyene på de neste sidene.


Tine_LEAN_210x210.indd
To see the actual publication please follow the link above