Page 3

Tine_LEAN_210x210.indd

Jakt på nye løsninger og jobb smartere Å redusere alle former for sløsing er sentralt i tankesettet for LEAN. Da må du først lære deg å se sløsing. Når en finner sløsing, gir det mulighet til forbedring. 3 I dagens økonomistyrte samfunn er det et stadig jag etter å produsere mer med mindre innsats. Ny teknologi og avlsmessig framgang hos dyr og planter hjelper oss et stykke på vei. Men vi kan også jakte på små forbedringer i vår egen arbeidsutførelse. Det er derfor smart å ha noen grunnverdier som kan være førende, og gi inspirasjon i dette arbeidet. Vilje og overskudd til bærekraftig utvikling kan være en grunnverdi for de som vil jobbe med LEAN. Du arbeider langsiktig for å realisere drømmene dine. Du jakter hele tiden etter bedre måter å utføre arbeidet på. Ved å gruppere i åtte ulike typer, er det lettere å finne sløsing: • Overproduksjon •Transport • Ventetid •Overforedling • Lager •Feil • Bevegelse •Ubenyttet kunnskap Geir Jone Pollestad fra Klepp i Rogaland forklarer hvordan han bruker tavla.


Tine_LEAN_210x210.indd
To see the actual publication please follow the link above