Page 4

Tine_LEAN_210x210.indd

Mange LEAN-bedrifter har stort fokus på 5S. Dette er en forkortelse på fem tiltak som skal til for å oppnå system, orden og effektivitet. 5S står for: 1. Sorter 2. Systematiser 3. Skinnende rengjøring og rydding 4. Standardiser 5. Selvdisiplin Alle kjenner seg igjen i sløsing med tid når vi ikke finner det vi har bruk for i øyeblikket. Ved å skape gode systemer får vi bedre oversikt, og dette frigir mer tid til verdiskaping. 4 Slik arbeider du med 5S: Start med et område om gangen. Det kan være melkerommet, kontoret, eller verkstedet. Utvid heller etter hvert som du får resultater. Du kan også tenke 5S ved prosesser som kalving, fôring etc. 1. Sorter. Det vesentlige sorteres fra det uvesentlige ved å legge det i tre kategorier. Du kan bruke grønne, gule og røde post-it lapper. Det som brukes daglig, markeres med grønt. Det som brukes ukentlig /månedlig markeres med gult, og det som brukes årlig/aldri, markeres med rødt. 2. Lag system ved at hver ting har sin faste plass. Grønne gjenstander i nærheten av der de brukes. Gult får en fast plass i nærheten, og rødt kastes, eller plasseres på lager. Bruk logiske system, gjerne med bevisst fargekoding. 3. Skinnende rengjøring. Når en har ryddet og sortert, er det lettere å holde rent. Pass på at ikke det står mye på gulvet. 4. Standardiser. Skap en standard for hvordan det skal være. Heng gjerne opp et foto for hvordan det skal se ut. Da er det lettere for alle å gjøre dette likt. 5. Sikre eller selvdisiplin. Dette er det viktigste og vanskeligste. Selv om du har laget system, har det gjerne en tendens til å skli ut. Skal du få effekt i form av mindre sløsing må du holde fast på systemet, og tenke bevisst på å opprett- holde orden. På bildet ser dere system og orden. Gjenstander til dyr er i de røde kassene. Gjenstander til teknikk er i de hvite. Effektiv arbeidsflyt


Tine_LEAN_210x210.indd
To see the actual publication please follow the link above