Page 5

Tine_LEAN_210x210.indd

5 Tavler gir god oversikt og systematikk Tavler gir oversikt, og er svært effektive for å gi informasjon til flere personer. Bruk av tavle er med på å opprettholde bevissthet, og er derfor nyttige også i enmannsbedrifter. De skal være store, for å gi et tydelig visuelt inntrykk. En størrelse på 0,9 *1,2 m er bra. De er lette å transportere og å henge opp. Du kan gjerne ha to-tre slike tavler, enten montert sammen eller på ulike plasser. Hvordan brukes tavlene? Bruken av tavlene tilpasses den enkelte sin situasjon, og du velger selv område du vil fokusere på. Ta dette i bruk trinnvis. Planleggingstavle Her benyttes den til planlegging, enten som uke eller månedsplan. Måltavle Det er en god plass å synliggjøre aktuelle mål, og løpende resultatoppfølging. Gjerne i form av en kurve eller to. Forbedringstavle Her noteres forslag til forbedringer. En prioriterer og sikrer oppfølging med ansvarsfordeling og gjennomføring. Kommunikasjon Der flere er involvert i drifta, er tavlene et godt utgangpunkt for kommunikasjon og felles planlegging. De kan også være nyttige i kommunikasjon til avløser eller dyrlege. Oversikt Varer som må kjøpes inn og arbeidsoppgaver som bør gjøres, kan det også være fint å notere på tavlene. Da plukker en herfra og får et fast system. Fordeler ved planleggingstavle: •Det sparer tid når alle kjenner arbeidsplanen for uka •Medarbeiderne opplever struktur og systematikk •Ingen tvil om hvem som har ansvar for den enkelte oppgave •Folk blir mer selvgående •Godt utgangspunkt for ukentlig møte med alle involverte •Reduserer stress Andreas Joa fra Sola i Rogaland ved ei av tavlene han bruker.


Tine_LEAN_210x210.indd
To see the actual publication please follow the link above