Page 6

Tine_LEAN_210x210.indd

Hvor oppstår feil og sløsing? En verdistrømsanalyse kan være nyttig for å se på arbeidsprosessen 6 på et avgrensa område. Her bruker du enkle hjelpemidler som gråpapir og post-it lapper i ulike farger. Du starter med en beskrivelse av alle oppgaver som gjøres på dette avgrensede området. Vi stiller spørsmål for å få frem fare for feil eller sløsing med tid eller andre ressurser. Du får da en nøyaktig kartlegging av dagens situasjon. På bakgrunn av dette beskriver du så hvordan den ideelle situasjonen på området kan være. Hva må til for å komme til den ideelle situasjonen? •Underveis får du frem ulike idéer som kan settes i verk for å bedre situasjonen •Disse vurderes ut fra kostnad og effekt •Prioriterte tiltak settes opp i en handlingsplan med tidsfrist Sonja og Per Ådne Skårland fra Bryne i Rogaland gjennomførte verdistrømsanalyse for å få frem utfordringene i kalvestellet.


Tine_LEAN_210x210.indd
To see the actual publication please follow the link above