Page 7

Tine_LEAN_210x210.indd

7 «Alle vil ha nytte av Lean i en eller annen form» Christen Sjøvold fra Vikhammer i Sør-Trøndelag har laga gode arbeidsbeskrivelser og tatt i bruk tavler som sikrer tett oppfølging av drifta. «Kalveoppdrettet var det første viktige området jeg begynte å jobbe med Lean. Jeg ser klart at dette har hatt god effekt. Jeg har en fast plan, og måler alle dyra regelmessig. Nå får jeg med meg alle tillegga når jeg selger oksekalvene, og det viser klart igjen på økonomien» sier Sjøvold. «Jeg trenger å ha gode verktøy for å kunne ta fortløpende avgjørelser. Ellers sklir det lett ut. Gode arbeidsbeskrivelser og tavler er viktige for å sikre at alle dyra blir behandlet så likt som mulig. Det har også lettet kommunikasjonen med avløser». Sjøvold har også fått på plass gode rutiner for oppfølging av brunst og inseminering. «Nå får jeg satt i verk tiltak før det går for lang tid», sier Sjøvold som avslutter med at alle vil ha nytte av Lean i en eller annen form. Christen Sjøvold med tavlene sine. Gode beskrivelser henger lett synlig.


Tine_LEAN_210x210.indd
To see the actual publication please follow the link above