Page 8

Tine_LEAN_210x210.indd

Lean handler om å skape mer verdi med mindre ressurser. Lean betyr slank eller «trimma», og går ut på å øke produktiviteten gjennom stadige forbedringer. Lean bygger på Toyota sin produksjonsfilosofi. Målet med Lean er å skape en kultur, der alle på gården bevisst søker etter smartere måter å jobbe på. Mange bønder har lenge tenkt Lean i sin drift av gården, og kjenner seg igjen i mye av tankesettet. Her er en gjennomført systematikk og gode verktøy som sikrer sammenheng mellom det en vil gjøre og det en faktisk gjør. Lean er ikke et fiks ferdig system som kan innføres på en gang, men en prosess der vi tilpasser verktøy til den enkelte bonde. Vi søker hele tiden å gjøre det så enkelt og praktisk som mulig. LEAN – ikke ukjent for bonden Østen Tande fra Tretten i Oppland bruker tavla til oversikt og kommunikasjon i fjøsarbeidet. medlem.tine.no / medlemstelefon 51 37 15 00


Tine_LEAN_210x210.indd
To see the actual publication please follow the link above